Djuren

Jag har sålt alla kor. Får och lamm har jag kvar över sommaren.  I min regi är detta sista säsongen, hur det blir sedan vet jag inte.

Fåren

Vi håller 150 tackor på gården. De är mestadels korsningar. Vi har jobbat med raserna Finull, Dorset och Ostfrisikst mjölkfår för att få fram de egenskaper man söker hos tackor på en gård med köttraslamm. Nu håller vi dock successivt på att ta in rasen Dorper på tacksidan, ett relativt ny köttrasfår i Sverige med mycket bra köttkvalitet och flera andra bra egenskaper som bra grovfoderomvandlare vilket är bra när det är gräsbeteskött vi vill ha och självklart det viktigaste att de lammar lätt och är bra mammor. Hittills har vi mest använt Texel som faderras till slaktlammen men även där kommer vi gå över till Dorper just för rasens fantastiska egenskaper och på så sätt får vi också ett större urval när vi rekryterar tacklamm. Vi låter våra lamm växa i sin egen takt inom rimliga gränser, vissa tackor med 3 ungar där får man hjälpa till. Enfödda lamm blir oftast klara ganska snabbt medans trillingfödda tar längre tid på sig. Lammen är någonstans mellan 6 månader till 1,5  år gamla när de slaktas, antingen för att det har tagit tid för vissa individer men vi slaktar heller inte mer än vad vi har omsättning för. Det blir ett smakrikt och fint kött och våra lamm klassar sig fortfarande som lamm vid 1,5 års ålder, de bästa kockarna anser att det är det bästa lammköttet.

Korna

Vi har 15 kor. Våra 3 älsta kossor är 3 Anguskor och de andra kossorna är avkommor från dessa som då blev lite olika korsningar + 2 inköpta Herrefordkor som kom till oss som kalvar. När vi köpte korna kom de med kalvar och var betäckta så 4 kor har vi nu som är Angus/Charolais. Sen lånade vi 2 tjurar ett år så det finns även Simmental i en ko och Röd Angus i 2 kossorna. Men 2014 köpte vi en egen Svart Angustjur så sen 2015 är kalvarna efter honom. Nu har vi köpt ytterligare en Svart Angus tjur då det är dags att betäcka döttrar till den äldre.  Angus är en lätt köttras och klarar sig bra på att bara äta gräs. Angus är bla avlade på sin fina köttkvalitet men även relativt små och pigga kalvar för att underlätta kalvning och efter kalvning. Hittills har vi kastrerat tjurkalvar och slaktat stutarna vid ca 3-4 år, stutar och kvigor som endast äter gräs växer lite långsammare men blir ett mycket välsmakande kött, dessutom har vi inte slaktat förrän det finns efterfrågan på köttet och vi styrs ju mycket av turistsäsongen här på Gotland. Framöver kommer vi under en period innan vi säljer mer nötkött endast att föda upp kvigorna och tjurkalvarna kommer att säljas till vidareuppfödning.

Allmänt djuren

Det är gräsbeteskött vi tar fram. Det innebär att alla nötkreatur endast äter gräs, dom kräver absolut inget mer och det är också det naturliga för idisslare. Naturligt är lika med att köttet får en bättre balans mellam omega 3 och 6. När det gäller fåren och lammen kan det vara lite olika år från år hur väl de klarar sig helt på gräs, en av anledningarna att vi introducerar rasen Dorper på gården som ska vara en bra grovfoderomvandlare och därmed kunna hålla hullet bra på bara gräs.
Alla våra djur går ute på bete under en lång period. På våren kommer de ut så snart det finns bete i markerna och på hösten vintern går de ute så länge vädret tillåter det men då får man fodra med hösilage på bete för gräset räcker inte till att hålla dem mätta. Här på Gotland har vi ett klimat som gör att djuren oftast är helt ute minst till och med november. På vintern bor djuren inne i stallar med möjlighet att gå ut och då serveras maten ute eller i stall med en helt öppen sida.
Vi försöker att odlad allt gräs själva men då vi ofta drabbas av torka och inte använder någon konstgödning så får vi oftast köpa in en del av vinterfodret. Gården drivs helt ekologiskt och då finns det regler på hur mycket eget foder djuren måste äta och hur mycket kraftfoder man får lov att ge. Samma sak med utevistelse eller tillgång till dagsljus, det ska djuren ha även under stallperioden.