Trädgård- och lantbrukstjänster

Trädgård

Göran är utbildad inom trädgård. Allt från att designa din trädgård, plantera och beskära träd. Han åtar sig trädfällning även längs väg. Han har godkända certifikat för motorsåg samt att arbeta både vid väg och att använda skylift. Vi har såklart motorsåg, röjsåg mm. Vi har även en minilastare om det skulle behövas samt en traktor med lastare.

Lantbruk

Göran har en lantbruksutbildning i botten.  Främst åtar han sig jobb där han kan använda vår minilastare exv utgödsling av ladugårdar. Vi har även en 100 hk traktor. Vi har även tillgång till andra mindre jordbruksmaskiner för det lilla jordbruket.